Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne  w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa  związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Cel:

Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.

Wymagania dla kandydatów:

- posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- ukończyła 21 lat;

- ukończyła co najmniej gimnazjum;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

Zakres tematyczny szkolenia: 245 godzin

  1. BLOK OGÓLOPRAWNY – 50 godzin w formie wykładów i zajęć praktycznych

- przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń, wybrane elementy prawa karnego procesowego, wybrane elementy prawa cywilnego, wybrane elementy prawa pracy, wybrane elementy psychologii, etyka pracownika ochrony, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

  1. OCHRONA OSÓB I MIENIA – 100 godzin w formie wykładów i ćwiczeń

- przyczyny zamachu na osoby, metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki, założenia taktyczne przeciwdziałania atakom, organizacja grupy ochronnej, ochrona obiektu, ochrona konwojów, techniczne środki zabezpieczenia mienia.

  1. WYSZKOLENIE STRZELECKIE – 35 godzin w formie wykładu i zajęć praktycznych

- budowa i zasady działania broni, zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, techniki posługiwania się bronią.

  1. SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE- 60 godzin w formie zajęć praktycznych

- samoobrona, techniki interwencyjne

Skontaktuj się z nami

667 666 322

andrzejmachowski@interia.pl

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

Kontakt

 

ul. Gen. Z. W. Jankego 225/9

40-684 Katowice

+48 667 666 322 

andrzejmachowski@interia.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.