Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt

 

ul. Gen. Z. W. Jankego 225/9

40-684 Katowice

+48 667 666 322 

andrzejmachowski@interia.pl

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

andrzejmachowski@interia.pl

667 666 322

Skontaktuj się z nami

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe  i służby informacyjne

Cel szkolenia:

Nabycie uprawnień do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych.

Wymagania dla kandydatów:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego;

- ukończone 18 lat;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

Zakres tematyczny:

 

1.Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne.

2

 

2.Misja służb organizatora imprezy masowej.

2

 

3.Zagadnienia prawne.

4

 

4.Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej.

1

 

5.Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej.

1

 

6.Zadania służb organizatora imprezy masowej.

3

 

7.Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.

2

 

8.Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2

 

9.Techniki interwencyjne.

1

 

10.Ćwiczenia praktyczne.

2

 

11.Zasady udzielania pierwszej pomocy.

2

 

12.Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

2

Razem godzin : w formie wykładów i zajęć praktycznych

24

 

Członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej imprez masowych