Reprezentując Biuro Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, miałem przyjemność uczestniczyć w projekcie szkoleniowym  z zakresu technicznych środków zabezpieczenia mienia dla proboszczów, zarządców obiektów sakralnych obiektów zabytkowych Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Spotkanie odbyło się w pięknej, historycznej Kamienicy Salomonowskiej przy ul. Siennej 5.

21.10.2023r. szkolenie z Instytutem Bezpieczeństwa Dziedzictwa dla proboszczów, zarządców sakralnych obiektów zabytkowych Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

Autor zdjęć: Adrian Wasik UJD w Częstochowie

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Biuro Bezpieczeństwa Andrzej Machowski  (BBM24.pl) oraz Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, w tym jako detektywi korporacyjni lub managerowie bezpieczeństwa.

09.04.2024 r. - Informacja z Panelu UJD

Biuro Bezpieczeństwa Machowski Andrzej wraz z Security College Beta Security System oraz Partnerem  wyszkolenia strzeleckiego - Strzelnicą Falkona w Lutomii k. Świdnicy realizowało kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla pracowników ochrony Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

 

 

Bardzo inspirujące spotkania z fachowcami i wymiana doświadczeń z zakresu ochrony w obiekcie, którego nie da się porównać z obiektem przemysłowym, handlowym czy otwartym obiektem użyteczności publicznej. Dziękuję bardzo za wytrwałość, wyrozumiałość, gratuluję zdanego egzaminu. Kurs zakończony w dniu 28.05.2024r.

 

 

Nawet pies mnie chciał słuchać, co widać na poniższym zdjęciu.

Biuro Bezpieczeństwa Machowski Andrzej, tym razem wśród sponsorów Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa  KOBED 24, organizowanego przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa.  Obecna druga edycja odbyła się w dniach 2-5 czerwca 2024r. na Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.  W ostatnim dniu wydarzenia odbyła się symulacja działań służb na atak terrorystyczny i pożar w jednej z baszt Zamku na Wawelu.  Profesjonalnie przygotowane wydarzenie przez Panią dr Katarzynę Góralczyk oraz cały zespół dobrych ludzi z Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa przeszedł do historii. Miło brać udział w takich wydarzeniach.

Biuro Bezpieczeństwa Machowski Andrzej jako partner biznesowy Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie współpracuje z uczelnią od kilkunastu lat w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Spotkania z młodymi ludźmi to zawsze inspirujące wydarzenia przynoszące, mam nadzieję obopólne korzyści.

Na zdjęciu z Jego Magnificencją Rektorem dr hab. Ryszardem Sowińskim, prof. UWSB Merito po inauguracji roku akademickiego.
 

 

09.01.2024 r. - Nabór na pierwszy w 2024 roku kurs dla osób ubiegających

się o wydanie licencji detektywa.

 

 

W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających          się o wydanie licencji detektywa.

 

 

 

Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141        w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES.
Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023r., kończymy w dniu 25.02.2023r. egzaminem.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodne z programem szkolenia Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.12.2013r., oferujemy również dodatkowe spotkania z ekspertami inwigilacji elektronicznej          oraz techniki inwigilacji fizycznej.
Chcesz zmienić zawód, mieć wiele obowiązków i niewiele praw, zgłoś się do mnie.
Zapisy pod nr telefonu: 667 666 322 lub mailowo:  office@pfdsp.pl
 
AM

22.12.2023 r. - Życzenia Świąteczne Bożego Narodzenia

22.08.2023 r. - Radio Opole

22.08.2023 r. - Radio Opole - Wywiad z Panem Andrzejem Machowskim, Członkiem i Rzeczoznawcą PIO - Dzień Pracownika Ochrony

31.05-02.06.2023

W dniu 22.08.2023r. tj. Święta Pracownika Ochrony, na zaproszenie Radia Opole miałem przyjemność
w rozmowie z redaktorem Jakubem Biela przybliżyć problemy branży ochrony. Przypomniałem
uprawnienia pracownika ochrony na terenie chronionego obszaru i obiektu, wynikające z art. 36
ustawy o ochronie osób i mienia. Rozmawialiśmy o przyszłości sektora ochrony, o nowych trendach w
ochronie, w tym o systemie ochrony mobilnej.

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa – „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr
kultury” odbył się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Organizatorem wydarzenia był Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa z Krakowa, Akademia
Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Urząd Miasta Gdynia.
Miło mi zakomunikować, iż w trakcie kongresu miałem przyjemność reprezentując Biuro
Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, ale i DNA Europa oraz Polską Federację Detektywów
Stowarzyszenie Przedsiębiorców wygłosić wykład zatytułowany „Zintegrowane systemy ochrony
obiektów zabytkowych?”. Poruszyłem w nim problem braku systemu ochrony zabytków
spowodowany choćby ilością przepisów prawnych, jak również brakiem zunifikowanych definicji,
wspomniałem o zagrożeniach obiektów dziedzictwa kulturowego, zarówno ruchomych, jak
również nieruchomych.
Przedstawiłem jako alternatywę zwiększającą bezpieczeństwo zabytków metodę zabezpieczania przy
użyciu mikrocząsteczek DNA. Metoda ta została wprowadzona ponad 20 lat przez firmę Data Dot
Technology w Australii, a w Polsce dystrybutorem jest DNA Europa z siedzibą w Poznaniu.
Zabezpieczanie polega na natryskiwaniu lub nanoszeniu pipetą mikrocząsteczek wielkości 0,5 do 1
milimetra zanurzonych w kleju na przedmioty chronione. Ujawniane są przy użyciu fal
ultrafioletowych i identyfikowane przy użyciu mikroskopu.
Przedstawiłem również możliwości prywatnego sektora bezpieczeństwa, a mianowicie środowiska
detektywów zrzeszonych w Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, którzy
na podstawie uprawnień z Ustawy o usługach detektywistycznych mogą prowadzić czynności
związane z poszukiwaniem, odzyskiwaniem skradzionych dzieł sztuki zarówno w Polsce, jak i
w innych państwach. I robią to od lat, jak choćby pierwsze sprawy związane z kradzieżami dzieł z
miejsc archeologicznych i nielegalnych eksploracji takich miejsc.
W trzecim dniu kongresu mieliśmy okazję brać udział w ćwiczeniach akcji ratowniczej w Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni, oglądać akcję ewakuacji osób zagrożonych pożarem oraz ewakuacją
najcenniejszych dzieł sztuki z muzeum. Ćwiczenia przygotowane i przeprowadzone wspólnie przez
funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z funkcjonariuszami
PSW w Gdyni oraz Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Portu Wojskowego Gdynia
i jednostkę SAR w Gdyni.

 

Poniżej krótka relacja fotograficzna z wydarzenia.

18-19.06.2019  "Policyjne patrole rowerowe w służbie polsko-czeskiego pogranicza"    

 

W dniach 18-19 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie specjalistyczne zlecone przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, która  wspólnie z czeskim partnerem - Komendą Wojewódzką Policji w Ostrawie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku realizowała  projekt ”Policyjne patrole rowerowe w służbie polsko-czeskiego pogranicza”. Inicjatywa ta współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko (4 oś priorytetowa – współpraca instytucji i społeczności) i budżetu państwa. Obszar objęty wsparciem projektu obejmował po stronie polskiej miasto Cieszyn oraz miejscowości: Jasienica i Jaworze, a po stronie czeskiej miejscowości: Czeski Cieszyn, Karwina, Jabłonków, Tryniec.

 

 

Projekt zakładał zwiększenie poczucia bezpieczeństwa po obu stronach granicy oraz minimalizację zagrożeń w miejscach publicznych o ograniczonym dostępie zmotoryzowanych patroli Policji. Cel ten został osiągnięty dzięki wyposażeniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, a także jednostek czeskiej Policji z obszaru wsparcia, w rowery, osprzęt oraz umundurowanie służbowe. Jednoślady umożliwią szybsze przemieszczanie się patroli, co skróciło czas dotarcia oraz zwiększyło częstotliwości przemieszczania się funkcjonariuszy, których sprawność taktyczna została podwyższona dzięki specjalistycznemu szkoleniu pt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działań taktycznych z wykorzystaniem roweru” – Policyjne patrole rowerowe w służbie pogranicza polsko-czeskiego.

 

 

Jako Dyrektor placówki kształcenia ustawicznego Security College i własnej firmy miałem okazję zorganizować i wspólnie z zespołem trenerów przeprowadzić szkolenie dla policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego w dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Ustroniu. Szkolenie oparte na doświadczeniu zdobytym podczas wspólnych projektów z Policją Holenderską, jak również w trakcie przygotowań drużyny KWP w Katowicach do Międzynarodowych zawodów policyjnych patroli rowerowych, organizowanych przez kilka lat przez KWP w Szczecinie.

 

 

Szkolenie obejmowało zagadnienia:

 

 

1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

 

 

2. Taktyka pełnienia służby patrolowej na rowerze,

 

 

3. Przepisy ruchu drogowego dotyczące wyposażenia rowerów i przepisy ruchu rowerów w Polsce i Czechach,

 

 

4. Zasady eksploatacji i konserwacji rowerów

 

 

5. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – praktyka

 

 

6. Taktyczne możliwości roweru w służbie patrolowej - praktyka

 

 

 

Krótka relacja zdjęciowa z wydarzenia.

 

 


AM

 #65 Podinsp. Andrzej Machowski - Ochrona i detektywistyka w Polsce

10.01.2023    Na celowniku ARTUR DUBIEL PODCAST 

Aktualności

Skontaktuj się z nami

667 666 322

andrzejmachowski@interia.pl

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

Kontakt

 

ul. Gen. Z. W. Jankego 225/9

40-684 Katowice

+48 667 666 322 

andrzejmachowski@interia.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.