Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt

 

ul. Gen. Z. W. Jankego 225/9

40-684 Katowice

+48 667 666 322 

andrzejmachowski@interia.pl

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

andrzejmachowski@interia.pl

667 666 322

Skontaktuj się z nami

 

Oferuję doradztwo w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni dla inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomościami.

Standard CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), czyli zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni skupia się na tworzeniu bezpiecznych przestrzeni publicznych i redukowaniu okazji przestępczych z wykorzystaniem kilku prostych metod. Nacisk położono w niej na rozwój działań proaktywnych – umacniających więzi społeczne, skłaniających do wzięcia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, sprzyjających zmniejszeniu anonimowości mieszkańców i zwiększeniu ich skłonności do współpracy z samorządem lokalnym oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek. Niewątpliwą zaletę strategii stanowi kompleksowe podejście do poprawy jakości terenów zabudowanych. Rozwiązania z zakresu CPTED można z powodzeniem stosować w obiektach, co pomaga czynić je miejscami bezpiecznymi bez „fortyfikowania” przestrzeni.

Autorem koncepcji CPTED jest C. Ray Jeffrey, opiera się ona na przekonaniu, że ukształtowanie fizyczne otoczenia wywołuje u potencjalnego sprawcy przyjemne lub nieprzyjemne doznania, które stymulują lub ograniczają jego wolę popełniania przestępstwa.

Strategia opiera się na:

- naturalnej obserwacji, poprzez właściwe rozmieszczenie urządzeń, oświetlenia, aktywności ludzkiej, usytuowania budynków,

- kontrola dostępu, poprzez właściwe rozmieszczenie wejść, wyjść, ogrodzenia, rozplanowania obronnej zieleni,

- wyodrębnienie terenu, poprzez odpowiednie usytuowanie budynków, ogrodzeń, znaków, napisów, ławek, użyty kolor, zaprojektowanie właściwej zieleni, rewitalizacja roślinności, drzew i krzewów

- zarządzanie i konserwacja, poprzez właściwe utrzymanie stanu technicznego budynków, klatek schodowych, okien, oświetlenia

 

Obiekt zaprojektowany według tych standardów staje się nieatrakcyjny dla potencjalnego sprawcy, gdyż jest wysoki poziom kontroli społecznej, brak możliwości ukrycia się, brak dróg łatwego dojścia i odejścia. Obiekt z kolei staje się bezpieczniejszy i tańszy w utrzymaniu.

 

Posiadam certyfikat szkolenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez szkolenia zapewniające właściwą organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej”.

 

Bezpieczna przestrzeń według CPTED